Lis fichye yo

Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers importés.

Lis fichye yo
Date Nom Vignette Taille Utilisateur Description
8 fevriye 2008 à 15:53 Leksik kreyòl.pdf (fichye) 223 Kio Masterches~htwikisource yon leksik kreyol ba E. Vedrine pou aprann kreyol fasil
8 fevriye 2008 à 11:33 Kreyol vedrine.pdf (fichye) 64 Kio Masterches~htwikisource An introduction to Haitian Creole (E. Védrine)
8 fevriye 2008 à 11:07 Ann pale kreyol.pdf (fichye) 5,06 Mio Masterches~htwikisource A course of Haitian creole grammary, inenglish
8 fevriye 2008 à 10:57 Diplòm.png (fichye) 1 Kio Masterches~htwikisource  
11 desanm 2007 à 12:43 EVedrine leksik kreyol.pdf (fichye) 223 Kio Masterches~htwikisource se yon pwojè rechèch Mango Dyesifò ak E. Vedrine : yo chache nan lekspresyon ayisyen yo sa ki ta reprezante plis kilti nou an.