Politik

Depi Wikisòrs

Politik se yon sistèm ki ap pèmèt dirijan yo gouvène yon pèp.